MENÜHELP GREEN PORT

Beszámoló a „Örökkön Örökségünk Európa” –

Környezetvédő Fiatalok Turisztikai II. Európai Találkozója

projekt megvalósításáról

 

Egyesületünk a „Junior Green Team 21” a közelmúltban alakult közhasznú civil szerveződés, mely a vidékfejlesztés, a környezet és a természetvédelem ügyét tűzte zászlajára. Alapítói olyan pedagógusok, újságírók, környezetvédelmi szakemberek, diákok, valamint elhivatott természetvédők, akik az EU csatlakozás előtt álló Magyarország környezetvédelmi és idegenforgalmi törekvéseit szeretnék elősegíteni, ugyanakkor megismertetni a felnövekvő nemzedéket a környezetvédelem területén rájuk váró feladatokkal.

Tevékenyen is részt kívánunk venni a nemzetközi és nemzeti környezetvédelmi, valamint turisztikai programokban megfogalmazottak megvalósításában. Ezért is kezdeményeztük a hagyományteremtés céljával az „ÖRÖKKÖN ÖRÖKSÉGÜNK EURÓPA” című nemzetközi programsorozatot, melynek második  állomása a Környezetvédő Fiatalok Európai Találkozója volt, ez év őszén Budapesten, Salgótarjánban és Balassagyarmaton.

 

A projekt leírása

A projekt, melyben társrendezőként a Nógrád Megyei Munkaügyi Központtal működtünk együtt, egy több napos rendezvénysorozat része volt. A hagyományteremtés szándékával a salgótarjáni Junior Green team 21 Egyesület  egy olyan nemzetközileg is figyelemre méltó programot megvalósított meg 2002. október 17-21 között,  immár második  alkalommal Nógrád megyében, melynek keretein belül  évről- évre találkoznak majd a pályaválasztás előtt álló magyar fiatalokkal az európai országok ifjú környezet- és természetvédői, a szakma elkötelezett szakemberei. A meghívottak köre az EU tagállamok, valamint a csatlakozásra váró országok fiataljaiból, a természetvédelem és turisztikában érintett képviselőiből, üzletembereiből és a környezetvédelmi iparban érdekelt befektetőkből tevődött össze.

 

Ezen program kiváló alkalmat teremtett arra, hogy a környezetvédelemben és turizmusban  érintett civil szervezetek felerősíthessék kapcsolataikat az állami, az önkormányzati és magánszektorral, ugyanakkor népszerűsítse a  Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium fejlesztési törekvéseit, valamint Magyarországon az utóbbi években elért eredményeket.

 

A rendezvényt szervező egyesület  90 külföldi vendéget fogadott Európa 10 országából. A különleges és rendhagyó program –a nemzetközi médiaérdeklődés miatt is– jó lehetőséget kínált hazánk környezetvédelemmel, ifjúság- és oktatáspolitikájával kapcsolatos törekvéseinek és természeti- gazdasági kincseinek bemutatására. Ugyanakkor az Észak- magyarországi régión belül is hatványozottan hátrányos gazdasági helyzetű Nógrád megye természeti, történelmi, turisztikai értékeinek, valamint befektetési lehetőségeinek széleskörű megismertetésére.

 

A program időzítését Magyarország Európai Unióhoz való közelgő csatlakozása;  Salgótarján várossá nyilvánításának 80. évfordulója,  a Nógrád Megyei Munkaügyi Központ „Pályaválasztás 2002” programsorozata, a „Földünkért Világnap”(október 21) és a nógrádi megyeszékhely területfejlesztési beruházásainak átadása indokolta.

 

A program főbb mozzanatai voltak:

 

 • Európa liget” ültetése, öko-katasztrófa emlékmű koszorúzása
 • Környezetvédő Fiatalok II. Európai  Turisztikai Találkozója
 • Közös ünnepélyes megnyitó a „Pályaválasztás 2002” kiállítás résztvevőivel
 • Nemzetközi öko- turisztikai tábor alapkövének letétele
 • Környezetpolitikai gyakorlat meghonosítása - konferencia megrendezése
 • környezetvédők szakmai konferenciája
 • USA emléknap
 • Turisztikai vetélkedő

 

Résztvevők

 

 • Külföldi vendégek:

Portugália, Franciaország, Belgium, Németország, Finnország, Szlovákia, Lengyelország, Horvátország, Ukrajna, Olaszország, és az USA delegációi. Összesen 90 fő

 

 • Hazai vendégek:

Hazai ifjúsági környezetvédő és turisztikai szervezetek, Nógrád megyei közép és általános iskolák, valamint a régió felsőoktatási intézményeinek képviselői, pályaválasztás előtt álló diákok.

Összesen: 3500 fő

 

 

„Európa liget” projekt

A Fiatal Környezet- és Természetvédők Európai Találkozójára meghívott országok delegációi egy – a hazájukban honos, ám a kontinentális éghajlaton is megélő – facsemetét, cserjét hoztak magukkal és ültettek el a salgótarjáni északi városrészében (a szlovák- magyar határ közelében) létesítésre került „Európa liget”- ben, azon delegációknak, akik repülővel illetve csupán személygépkocsival érkeztek, a rendezők biztosítottak konténerben elő nevelt túl koros facsemetéket.

 

A külföldi vendégek által hozott és körkörösen elültetett facsemeték előtt egy kis táblácska jelzi, hogy mely ország környezetvédőinek ajándéka. A fák egy bazalt tömbökkel határolt, tölgyfából faragott szimbolikus emlékhelyet vesznek körül. Az emlékmű egy kipusztult fa körvonalait jelképezi, melynek két oldalán fába faragott felirat:

-          a jobb oldalán latinul: Defende homnie, animália, flores et albores… „Védd meg az  embert, állatokat, a virágokat és a fákat.”

-          Baloldalon a XX. század legpusztítóbb ökológiai katasztrófáinak listája és dátuma.

 

A felavatásra került öko-emlékmű mellett pihenőpadok, teszik kellemessé a környéken élők és az idelátogatók számára a ligetet.

 

A régióba látogató magyar és külföldi vendégek által ültetett facsemeték alapját képezik az „erdőnek”, mely a kontinens első ilyen jellegű ökológiai emlékhelye.

A tervezett program, és elsősorban az „Európa liget” projekt minden megkeresett partner részéről kedvező fogadtatásra, sőt erkölcsi támogatásra talált. Ugyanakkor a környezetvédelmi program komplexitását biztosító „Európa liget” projekt - anyagi erőforrások híján - nem valósulhatott volna meg az Önök támogatása nélkül.

 

Projekt célja

 • A környezetvédelem és az Európai Uniós partnerség jelképének létrehozása az „Európa liget” elnevezésű ökológiai emlékhely létesítésével.
 • Társadalmi érték teremtése azáltal, hogy az északi határváros egy új, kuriózum értékű természet- és környezetvédelmi attrakcióval gazdagodik.
 • Hazai és nemzetközi érdeklődés felkeltése – beleértve a médiát is - a helyi civil kezdeményezés iránt, mely által régiónk és annak környezetvédelmi törekvései szélesebb körben is ismertté váltak.
 • A különböző szektorok közötti együttműködés erősítése.
 • A helyiek és a régióba látogatók figyelmének felkeltése a környezetvédelem jelentőségére, a környezetszennyezés és az ökológiai katasztrófák súlyos következményeire és azok megelőzhetőségére.
 • Hazai és határainkon túli térségek számára is példaértékű projekt megvalósítása.
 • Az „Európa liget” az Európai Unió környezetvédelmi eszméit és a partnerséget szimbolizáló „Európa erdő”– vé való kibővülése azáltal, hogy az ide látogatók a hazájukból hozott növényekkel gazdagítják a területet.
 • A fenntartáshoz és bővítéshez szükséges erőforrások biztosítása.
 • A Környezetvédelmi Világnapon - minden évben - a megyei rendezvények centruma és egyben kiindulópontja a megyeszékhely „Európa liget”- je lesz.
 • Az évről- évre megrendezésre kerülő nemzetközi öko- turisztikai tábor - mely alapkövének letételére a program keretén belül kerül sor – fiatal külföldi és magyar környezetvédői a táborozás időtartama alatt a területét és az onnan kiinduló turista útvonalakat, valamint a közelben fekvő természetvédelmi területeket karbantartják, gondozzák.

 

A program más hazai, sőt határainkon túli térségek számára is példaértékű lehet, ami garantálja a program hosszú távú fenntarthatóságát.

 

A projektben résztvevő partnerek, azok szerepe a projektben, elérhetőségük

 • Környezetvédelmi és Vizgazdálkodási Minisztérium: A program, ezáltal az „Örökkön örökségünk Európa” projekt védnöke. Csonkics Tünde miniszteri kabinetfőnök (1101 Budapest, Fő u. 44- 50.)
 • Nógrád Megyei Munkaügyi Központ
 • Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere: A Salgótarján közigazgatási területén fekvő „Európa liget” területének rendelkezésre bocsátása (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.)
 • József Attila Művelődési Központ, Salgótarján: Hangosítás és technikai személyzet biztosítása a megnyitó lebonyolításához. (3100 Salgótarján, Fő tér 5.)
 • Városgazdálkodási és Üzemeltetési KFT.: A liget fenntartásában közreműködő. (3100 Salgótarján, Medves krt. 2.)
 • Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet
 • Nógrád Megyei Ifjúsági Tanács
 • Európa Tanács magyarországi delegációja
 • USA Nagykövetség
 • Salgótarjáni Ipari Park Kft
 • Nógrád Megyei Területfejlesztési Tanács
 • Gyurkó Péter fotóriporter

 

Sajtó megjelenés

 

A projekt népszerűsítésére a szervezők média partnerségre kérték fel az alábbi médiumokat:

Magyar Nemzet, Színes Mai Lap, MTV1 Híradó, Duna TV, Nógrád Megyei Hírlap, Focus Rádió, Egri Katolikus Rádió, Magyar Rádió angol nyelvű hírei, magyar nyelvű amerikai újságok helyi tudósítói

 

A MTV1 Híradójában és a Duna TV műsorában, valamint a regionális és helyi televízióban sugárzott riportokról tudósításokról videó felvétel készült, melyet kívánságra a pályáztató rendelkezésére tudunk bocsátani. Az írott sajtóban történt megjelenésről, valamint a rendezvény PR dokumentumairól egy-egy példányt mellékelünk.

 

 

Költségvetés:

A KAC „E” alapja által kiírt pályázatra a Junior Green Team 21 Egyesület 2 millió forintos pályázattal aspirált és ebből 1 millió forintos támogatást nyert el.

A KAC pályázaton nyert összeg felhasználása:

 

450 ezer forint - a külföldi vendégek elszállásolása  (Eger, Hollókő, Salgótarján)

430 ezer forint – a külföldi és hazai delegációk étkeztetése, VIP fogadások

120  ezer forint –   Fotókiállítás rendezés és díjazás

 

Egyéb költségek:

 

400 ezer forint – Ajándékozás, emléktárgyak a külföldi vendégeknek

650 ezer forint  - Reklám propaganda, plakátok, műsorfüzet, PR anyagok

épület és beltéri dekoráció, tolmácsolás, postaköltségek

2.050 ezer forint - Összesen a rendezvénysorozatra fordított pénzösszeg

 

A pályázó a teljes program megvalósításához 25% saját forrással rendelkezett, mely összeg a program más részei által lekötött. A programhoz szükséges anyagi bázist egyéb pályázati forrásokból és szponzori (önkormányzatok, gazdálkodó szervezetek) támogatásokból fedezte.

 

 

A környezetvédelmi és turisztikai ifjúsági program komplexitását biztosító „Örökkön örökségünk Európa ” projekt az Önök támogatása nélkül - más anyagi erőforrások híján – kieshetett volna a programból.

 

 

Salgótarján 2002. december 10..

 

 

Tisztelettel :

Szabó Péter

elnök

A Junior Green Team 21

 

Hírek

 • FELHÍVÁS KARITATÍV SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRA
  2012-12-01 09:07:35

  Ebben az évben is az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy a Nógrád Megyei CsEÖH partnereként, szakmai-, valamint civil szervezetek közreműködésével csatlakozhatunk a „Szeretet Adventje Palócországban” programsorozat megszervezéséhez.

  A hagyományteremtés kétségtelen szándékával életre hívott programsorozat közel kétezer résztvevővel – idősebb és fiatalabb honfitársunk bevonásával – kerülne megrendezésre Nógrád megye városaiban és kistelepülésein. Ezen programsorozat keretében szeretnénk segíteni azokon, akiknek a szociális helyzetük árnyékot vet a szeretet eme ünnepére.

  Arra kérünk minden segíteni szándékozót, - ha ez irányú munkálkodásunkkal egyetért és e programsorozatot támogatásra méltónak ítéli – hogy adománnyal mely lehet száraz élelmiszer, gyermekjáték, ruha, tanszer, bútor, tisztálkodó eszköz, téli tüzelő, segítse a megyénkben élő legrászorultabbakat.

  Kérünk mindenkit, hogy a felajánlásokról, vagy az esetleges igényekről telefon, levél vagy e-mail formájában értesítsenek bennünket az alábbi elérések valamelyikén.

  Cím: 3100 Salgótarján, Vasvári P.  út 45.
  Mobil: +36309459207
  E-mail: juniorgreenteam@gmail.com

  Egyesületünk a Nitor Via Kft. segítségével házhoz megy a felajánlott karitatív segítségekért önkéntesei segítségével azt elszállítja.

 • Adója 1%-a
  2011-10-21 10:56:29

  Kérjük adózáskor adója 1%-ával támogassa egyesületünket.
  18638143-1-12

 • Munkatársat keresünk 2012. júniustól
  2011-10-19 13:17:12

  Környezetvédelemmel és vidékfejlesztéssel foglalkozó civil szervezet a -KNCC „Zöldülő Palócországért” című ÉMOP-3.3.1.-11. pályázatának pozitív döntés utáni - megvalósításához pályakezdő, energetikai mérnöki képzésben részt vevő kreatív és kötetlen munkatársat keres Salgótarján, Pásztó, Bátonyterenye körzetéből. Feltételek: energetikai szakirányú mérnöki képzésben való részvétel, angol nyelvtudás, felhasználói számítógépes ismeret, CAD szoftver ismeret, „B” kategóriás gépjárművezetői engedély, saját használatú gépjármű, erkölcsi bizonyítvány. Érd.: 0620/5624389 E-mail: juniorgreenteam21@gmail.com, greenteam21@upcmail.hu

 • Már a Facebookon is!
  2011-10-18 18:56:37

  Mostantól a Junior Green Team 21 Egyesület a Facebookon is elérhető, ahol elsőkézből olvashattok a legújabb rendezvényeinkről, összejöveteleinkről.

  Facebook elérhetőség

 • Pályázat
  2011-10-15 09:41:54

  A Juniopr Green Team 21 Egyesület .....

Asztali nézet